Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.

Frank Smith

Licencjonowane metody nauczania języka: