Kursy

Oferujemy naukę języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania. Kładziemy nacisk na rozwój kluczowych sprawności językowych jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Preferujemy sprawdzone metody nauczania, które umożliwiają rozwijanie umiejętności swobodnego porozumiewania się. Opracowujemy autorskie programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb słuchacza.

W naszej ofercie znajdują się zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Gwarantujemy naukę w kilkuosobowych grupach pod okiem doświadczonych lektorów.

Języki

Grupy wiekowe

 • Przedszkolaki

  Dzieci w wieku przedszkolnym uczymy języka obcego poprzez zabawę, wykorzystując piosenki, historyjki, rymowanki i gry. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania w języku obcym. Głównym celem kursu dla przedszkolaków jest motywowanie ich do swobodnego używania nowo poznanych struktur językowych w codziennych sytuacjach. Zapewniamy naszym milusińskim dobrą zabawę pod opieką doświadczonych lektorów.

 • Dzieci z klas 1–3

  Tematyka zajęć dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym dostosowana jest do ich zainteresowań. Program uwzględnia nie tylko elementy wiedzy językowej, ale także gry i zabawy. Dzieci poznają słownictwo oraz wyrażenia i zwroty z życia codziennego. Stopniowo wprowadzane jest czytanie i pisanie. Metody i formy pracy na zajęciach mają na celu wzbudzić zainteresowanie nauką języka obcego i zachęcić dzieci do zgłębiania go na dalszym etapie edukacyjnym.

 • Dzieci z klas 4–8

  Kursy te dostosowane są do poziomu uczniów i rozwijają umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania w języku obcym. Właściwie dobrane materiały oraz metody pracy naszych lektorów sprawiają, że słuchacze są zmotywowani do nauki języka. Stosowanie różnorodnych technik komunikacyjnych gwarantuje rozwój swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

  Program kursu jest zgodny z podstawą programową, a słuchacze są systematycznie przygotowywani do egzaminu kończącego ten etap edukacyjny. Służymy pomocą w przygotowaniu do konkursów i olimpiad z języków obcych.

  Zajęcia trwają 60 min.

 • Młodzież ze szkół średnich

  Kursy dla uczniów szkół średnich dostosowane są do poziomu, potrzeb i zainteresowań młodzieży. Na zajęciach pracujemy zarówno nad rozwijaniem i doskonaleniem mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, jak również nad przygotowaniem do egzaminu maturalnego. Systematycznie monitorujemy poziom przygotowania naszych słuchaczy poprzez cyklicznie przeprowadzane testy próbne.

  Zajęcia trwają 60 min.

 • Dorośli

  Kursy dla dorosłych zakładają naukę języka używanego w sytuacjach codziennych i prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2). Kładziemy nacisk na rozwój wszystkich sprawności językowych: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie w języku obcym. W znacznym stopniu koncentrujemy się jednak na umiejętności swobodnego porozumiewania się. Dlatego też stałym elementem naszych zajęciach są konwersacje. Według potrzeb w programie kursu uwzględniamy również elementy języka specjalistycznego.

  Zajęcia dla dorosłych odbywają się w godzinach dogodnych dla słuchaczy.

 • Zajęcia indywidualne

  Kursy indywidualne charakteryzuje duża elastyczność organizacyjna a programy są dostosowane do potrzeb słuchaczy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które ze względu na charakter pracy bądź inne przyczyny nie są w stanie uczestniczyć w kursach grupowych. Zajęcia mogą rozpocząć się w dowolnym momencie roku szkolnego. Intensywność, terminy oraz lokalizacja takich zajęć ustalane są zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami słuchacza.

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu. Chętni mogą dołączyć w każdym momencie, jeśli poziom zaawansowania adekwatny jest do poziomu grupy.