Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.

Frank Smith

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-14 lat – Edward’s League

Metoda wprowadzająca uczniów w świat prawdziwego, naturalnego angielskiego, przygotowująca do zdania egzaminów Cambridge English. Najlepsza w Polsce, niezwykle skuteczna ścieżka nauki języka angielskiego dla starszych dzieci, ściśle powiązana z Systemem Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) oraz egzaminami Cambridge English Qualifications. Podręczniki Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne, w szczególności komunikację. Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, komunikował się nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych.

Dla kogo jest Edward’s League?

Metoda Edward’s League została stworzona dla uczniów w  wieku 11-14 lat (klasy 5-7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiały na poziomach A1-A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).

zdjęcie uczniów w szkole językowej

Poziomy kursu

Uczniowie rozpoczynający kurs Edward’s League, będąc na poziomie A2. W kolejnych 3 latach poszerzają swoją wiedzę, kończąc Edward’s League na poziomie B1+.

Poziomy kursu języka angielskiego Edward’s Languages

Egzamin Cambridge

Przystąpienie do egzaminu rekomendowane jest w kolejnym roku po zrealizowaniu konkretnego poziomu, jako potwierdzenie osiągniętych umiejętności, a nie jako wyzwanie samo w sobie. Takie podejście pozwala znacznie zredukować stres kursantów, zapewnić im pełny sukces edukacyjny i wzmocnić ich motywację, a w tym momencie egzamin Cambridge może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności językowych.

Co obejmuje kurs Edward’s League?

Edward's League homework site
 • 60 spotkań po 60 minut dwa razy w tygodniu,
 • bogaty pakiet edukacyjny,
 • materiały kopiowane przez lektora,
 • E-CONTACT – kontakt mailowy z lektorem oraz stały kontakt lektora z Rodzicami,
 • opiekę metodyka,
 • konsultacje dla Rodziców z lektorem w razie nieobecności dziecka lub trudności,
 • semestralne raporty o postępach dla Rodziców.

Co zawiera pakiet edukacyjny?

 • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach,
 • HOMEWORK SITE – zadania domowe online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób,
 • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora,
 • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku angielskim,
 • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o metodzie,
 • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS, NOTES,
 • CERTYFIKAT, wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.
Pakiet edukacyjny Edward’s League

Zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Edward’s League. Oficjalna strona właściciela metody Teddy Eddie, Savvy Ed oraz Edward's League: www.edubears.pl